Historiskt massmöte

Hyresgästföreningen Västra Sveriges massmöte den 31 mars är det största i sitt slag sedan 1000 personer samlades i Olskroken 1936. De 500 aktivisterna fyllde biografen Draken i Göteborg i syfte att ta kamp mot marknadshyra, ombildning och utförsäljning – för hyresrätt, arbetsrätt och strejkrätt. Det blev en kraftmanifestation mot januariavtalet och det pågående systemskiftet.
Massmötet har fått ett massivt mediegenomslag och Hyresgästföreningen i Västra Sverige har härmed tagit täten i motståndet och sökt nödvändiga allianser för hyresrätt, arbetsrätt och strejkrätt. Nästa steg är att lägga grunden för en landsomfattande protestdag.

– Hyresgäströrelsen måste bli bättre på att kollektivt sluta upp i lokala protester. Vår styrka är vårt antal och även de mindre bostadsområdena måste få stöd i kampen för att vinna. Kollektiv kamp är lättare att organisera i stora bostadsområden, men vi får inte glömma de mindre. Ingen ska lämnas ensam i sin kamp, kommenterar Kristofer Lundberg, regionordförande i Hyresgästföreningen.

Dominika V Polanska talar om den nya boken Renovräkt.

– Vi uppmanar här på nytt riksförbundet, liksom våra 200 lokala föreningar redan har gjort på sina årsmöten, att utlysa en protestdag mot januariavtalet.

Fortsätt läsa ”Historiskt massmöte”

Nu startar kampen för rättvisa

Nätverket Rädda Hyresrätterna var med och bildade Välfärdsalliansen. Demonstration mot bland annat marknadshyror planeras 16 mars.

Den knökfulla Sandlersalen formligen bubblade av förväntningar när den nya Välfärdsalliansen för rättvisa och klimatansvar lördagen den 30 mars lanserades i ABF-huset i Stockholm med en härlig mix av klimataktivister, hyreskämpar, välfärdsförsvarare, förortsaktivister och fackföreningsfolk.   


”Såg vi en ny folkrörelse födas för klimaträttvisa och välfärd mot privatiseringsfanatism, januariöverenskommelser och miljösvek?” frågade sig mötets moderator, historikern Håkan Blomqvist, efteråt. Andra har redan rätat ut frågetecknet. ”Nu börjar kampen för att mobilisera för ett rättvisare samhälle”, skrev Hyresgästföreningens regionordförande Simon Safari på Facebook under själva mötet, ”Högt deltagande med bredd på ABF-huset igår när Välfärdsalliansen drog igång kampanjen för en första större protestyttring mot politiken för ökade klyftor och otrygghet, som sker i form av en demonstration som avslutas utanför riksdagen den 16 maj”, rapporterade Seko Stockholms på sin Facebooksida.   

Fortsätt läsa ”Nu startar kampen för rättvisa”

Grupperna samlades, mer planeras

Nätverket Rädda Hyresrätterna hade sitt tredje nätverksmöte som upptakt till Välfärdsalliansens stormöte den 30 mars.Utrymmet gavs främst åt de grupperna som bildats i de av stadshuset utpekade stadsdelarna som ska bli offer för ombildningscirkusen. Vi gav varandra våra bästa råd och tips och beslöt om fler gemensamma aktioner, närmast en ny demonstration vid stadshuset den 6 maj.

Eva Wickman längst fram. Fotograf: Natalia Medina

Samtidigt som en av de största bankerna i Sverige, Swedbank, skakas i sina grunder och uppenbarligen bedriver kriminell verksamhet försöker den politiska styrningen i staden tvinga in flera tusen fler människor i den vanskliga bankekonomin då de vill se att 20 000 allmännyttiga hyresrätter omvandlas till bostadsrätter. Samma dag skrev Dagens Nyheter följande på sin förstasida: ”Det pågår en rad utredningar mot Swedbank från tillsynsmyndigheter, polis och åklagare i flera länder”.

Men motståndet är betydligt starkare än tidigare. Vi tror inte att speciellt många ombildningar kommer att gå igenom men vi tar inget för givet utan är ute redan innan ombildarna  med ett starkt JA till hyresrätt!

För att ge några exempel på den sprudlande gräsrotsverksamheten som redogjordes för på mötet. Bagis mot ombildning (Bagarmossen) har efter sitt stormöte med över hundra deltagare nu börjat organiserat sig gata för gata. Det finns egna facebook-grupper för gatorna och dörrknackningen har påbörjats. Hökis mot ombildning (Hökarängen) har delat ut 10 000 flygblad i området och haft en uppmärksammad insändare i Dagens Nyheter. Dörrknackningen har startat. En av rapporterna visade på det tydliga resultatet att av de 28 som öppnade sina dörrar skrev 21 lägenhetsinnehavare på för nej till ombildning!

Fredrik och Adam från Hökis. Fotograf: Natalia Medina
Fotograf Natalia Medina

Rågsved mot ombildning har haft torgmöten och flygbladsutdelningar varje lördag. Det är gruppen som gjort flygblad på flera olika språk! De bedriver ett nej till ombildningskafé och har haft en banderollverkstad på kulturhuset Cyklopen. Till vår stora glädje hade Rågsvedsborna tagit med sig de fina banderollerna för visning!

127 tillhör oss organiserar hyresgäster i Skärholmen och Sätra. De kunde tyvärr inte närvara på mötet men vi hade nåtts av rapporten att de haft ett mycket stort möte och senast två dagar tidigare en demonstration och uppvaktning av stadsdelsnämnden.

Norra Järva Stadsdelsråd berättade om de mycket glädjande tecknen på att moderaterna håller på att backa vad gäller sina byggplaner vid Husby Gård vilket så klart sporrar all hyresgästkamp. Hässelby/Grimsta var representerade på mötet. De har inte kommit så långt men har en facebook-grupp och kommer att få stöd från nätverket så att även de kan starta upp med stormöte.

Rasmus från Grimsta och Hässelbygård. Fotograf: Natalia Medina

Rinkeby mot ombildning är också på gång, med facebook-grupp och fortsatta planer. Västertorp har inte startat upp men en boende från Västertorp kommer att försöka göra det och vi hoppas att den superaktiva Hökisgruppen med hjälp av den lika aktiva gruppen i Rågsved kommer att ge en hjälpande hand till Fagersjö.

På mötet talade även Eva Wickman, Maria Välivainio och Elin Gauffin om nätverks planer och plattform. Clara Lindblom, oppositionsborgarråd för Vänsterpartiet och vice ordförande för Svenska Bostäder gav en uppdatering om det politiska läget. I april kommer de tre kommunala bostadsbolagen att formellt anta direktiven för ombildning med exakta planer för vilka fastigheter som är aktuella. Troligtvis kommer blåklassade k-märkta hus att undantas. Från och med maj till årsskiftet gäller det att se till att inga ombildningsprocesser startar, dvs att ingen bostadsrättsföreningen får ihop mer än 49 procent av de boende för intresseanmälning, (vid 50 procent kan processen starta och en värdering av fastigheten görs).

Clara Lindblom. Fotograf: Natalia Medina

Ett annat hot mot oss hyresgäster är utförsäljningar. Förra vändan såldes 5000 lägenheter till privatvärdar. Detta är en väldigt känslig fråga för Miljöpartiet och det är viktigt att vi håller starkt tryck mot Mp angående detta. Ekonomisk kommer högern vilja ha igenom utförsäljningar eftersom kommunernas ekonomier går sämre nu och de vill få in försäljningspengarna för att kunna sänka kommunalskatten. Men opinionen är emot även bland högerväljarna.

Vi fick även stöd av Tomas Henriksson från Hyresgästföreningens nej till ombildningsavdelning. De kommer att bistå allt arbete mot ombildning på olika sätt, lokalt och i nätverket.

30 mars blev en stark dag för hyreskampen. Genom samarbete och breda initiativ kommer vi inte bara kunna stoppa privatiseringarna utan även bygga en starkare hyresgäströrelse med sikte på att boendet återigen ska bli en social rättighet.

Tomas Henriksson, Hyresgästföreningen. Fotograf: Natalia Medina

Motståndet växer

Det pågår en absolut myllrande verksamhet i Stockholms förorter, mot ombildningar och utförsäljningar av allmännyttan. När 127 tillhör oss – gruppen träffades för ett panelsamtal i området de organiserar, Skärholmen, Bredäng, Sätra, Vårberg blev det fullsatt. När Bagis mot ombildning hade sitt första stormöte i Bagarmossen var det överfullt, alla kom inte in på mötet.

Tisdagen den 19 mars ordnar Rågsved mot ombildning en banderoll-workshop på Cyklopen för alla intresserade i Stockholm. Den 23:e mars är det Husbys tur och den sista lördagen i månaden samlas vi från alla gruppen för ett gemensamt möte för Nätverket Rädda Hyresrätterna i ABF-huset.


Bagis mot ombildningar hade satt upp 500 trappaffischer som bjöd in till mötet i Bagarmossens Folkets Hus den 16 mars. Eftersom stora salen var upptagen hade en sal för 60 personer bokats. Vi uppskattar att över 100 kom till mötet. 79 nya anmälde sig till Nätverket och skrev upp sina mailadresser. Ida Gulbrandsen och Rasmus Fleischer hade jobbat på ett mycket bra upplägg på mötet som varierade stormötesformen med mindre gruppdiskussioner. De var också snabba att komma ut med en sammanfattning av mötet. Där konstateras att det går att stoppa ombildningar, att det är viktigt att agera snabbt, helst innan intresseanmälan är inskickad. Ett sätt är att knacka dörr och samla underskrifter på de som inte vill ha ombildning. Att informera alla att de ska absolut inte skriva under något från bostadsrättsförening eller mäklare om de inte är säkra på att de vill ha ombildning.

Fortsätt läsa ”Motståndet växer”